Loga UE

/ Wideo

25.01.2023 Przejazd po MOP Pepłowo Wschód w dniu 25 styczeń 2023 r.

 

16.01.2023 Przejazd przez nieczynny jeszcze MOP Pepłowo Wschód

 

09.01.2023 Prace wykończeniowe związane z odwodnieniem powierzchniowym na MOP Pepłowo Wschód

 

03.01.2023 Przejazd Trasą Główną od strony Warszawy w obrębie (jeszcze nieczynnego i zamkniętego) MOP Pepłowo Wschód

 

28.12.2022 Przejazd drogą DS 1 z nieczynnego jeszcze MOP Pepłowo Zachód do Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ

 

19.12.2022 Przejazd przez nieczynny jeszcze MOP Pepłowo Wschód w godzinach popołudniowych

 

06.12.2022 Przejazd Trasą Główną,ok. godz.7 rano w czasie mgły od MOP Pepłowo Zachód do Węzła Mława Północ

 

29.11.2022 Przejazd po MOP Pepłowo Wschód następnego dnia po wykonaniu oznakowania poziomego

 

24.11.2022 Przejazd drogą wojewódzką DW 544 w zakresie objętym kontraktem na Węźle Mława Wschód

 

17.11.2022 Ostatnie zabiegi "śrutowania" poprawiające współczynnik tarcia SRT-3 na nawierzchni betonowej Trasy Głównej w lok. 11+000 - 12+000 JP

 

10.11.2022 Badanie kontrolne Wykonawcy SRT na jezdni prawej Trasy Głównej wykonywane przez IBDiM

 

02.11.2022 Przejazd Trasą Główną jezdnią lewą w lok. projektowej ok. 6 km w trakcie "śrutowania" nawierzchni betonowej pasa wolnego (prawego) w ramach poprawy współczynnika tarcia

 

25.10.2022 Przejazd rondem wschodnim (turbinowym) na Węźle Mława Wschód

 

17.10.2022 Przejazd w zakresie Czasowej Organizacji Ruchu dla ,,śrutowania,, - poprawy współczynnika tarcia w lok. ok. km 59+000 (projektowa ok.12+000) JL

 

04.10.2022 Przejazd po terenie MOP Pepłowo Wschód

11.10.2022 Przejazd Trasą Główną od km ok. 5+000 do km 10+000 JP

 

04.10.2022 Przejazd po terenie MOP Pepłowo Wschód

 

28.09.2022 Kontynuacja montażu ekranów akustycznych w lokalizacji ok. 3+200 JP

 

21.09.2022 Poprawa równości podłużnej na Trasie Głównej w lok. 0+000 JL

 

14.09.2022 Przejazd DW 544 nad trasą Główną i Rondem Turbinowym na Węźle Mława Wschód

 

05.09.2022 Wykonywanie nawierzchni betonowej na naprawianym odcinku pasa awaryjnego jezdni prawej w lok. ok. 5+500 km (lok. wg. projektu).

 

29.08.2022 Naprawa pasa awaryjnego w lok.ok. 5 km JP

 

24.08.2022 Przejazd jezdnią prawą w obrębie Czasowej Organizacji Ruchu w lok. ok. km 9+000 -10+000, podczas prac zabezpieczających skarpy przed wymyciami i poprawy makrotekstury nawierzchni betonowej

 

17.08.2022 Przejazd łącznicą zjazdową z trasy głównej od strony Gdańska na Mławę na Węźle Mława Wschód

 

10.08.2022 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu w obrębie Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej na Łącznicy wjazdowej na trasę w kierunku Gdańska

 

02.08.2022 Prace drogowe na włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w drogę krajową DK7 od strony ronda zachodniego Węzła Mława Północ

 

26.07.2022 MOP Pepłowo Wschód - aktualnie prowadzone prace brukarskie i inne

 

20.07.2022 r.  Malowanie linii krawędziowej na jezdni prawej  (od strony pasa rozdziału) w lok. ok. 4+500

 

13.07.2022 r. Prace wykończeniowe przed otwarciem ruchu na jezdni lewej - przejazd od  lok. ok. 4+000 do 3+000 L ( w kierunku Gdańska ).

 

05.07.2022 Przejazd Trasą Główną jezdnią lewą w obrębie km 3+000 wzdłuż montowanych ekranów akustycznych

 

 

27.06.2022 Badania kontrolne Wykonawcy i Zamawiającego nawierzchni betonowej w lok. 0+000 - 10+700 JL

 

22.06.2022 Wykonywanie nawierzchni bitumicznej ścieralnej w ramach Remontu DK7 w km 238+000

 

14.06.2022 Przejazd Trasą Główną jezdnią lewą od MOP Pepłowo Wschód do Węzła Mława Północ

 

 

08.06.2022 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 3+000 JP

 

01.06.2022 Prace bitumiczne na Trasie Głównej w lok. 0+000 JL na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej (poprzedni odcinek) - "uciąglenie"

 

26.05.2022 Prace związane z wykonywaniem remontu na DK7 tj. wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej

 

18.05.2022 Ostatnie metry kwadratowe podbudowy z kruszywa C90/3 nie zakryte nawierzchnią betonową na trasie głównej w lok. ok 9+100 - 8+500 JL

 

11.05.2022 Przejazd drogą serwisową nr 6 od obiektu PZD-7.5 do obiektu WD-6.1 w km ok. 6+500 JL wykonywanie nawierzchni betonowej w kierunku Warszawy

 

04.05.2022 Wykonywanie nawierzchni betonowej na jezdni lewej w km ok. 3+700

 

26.04.2022 Wykonywania nawierzchni betonowej od km 2+325 JL

 

19.04.2022 Prace rozbiórkowe istniejącej drogi wojewódzkiej DW 544 na włączeniu w nowoprojektowaną przy ruchu wahadłowym czasowej organizacji robót na Węźle Mława Wschód

 

13.04.2022 Wykonywanie warstwy wiążącej ścieżki rowerowej na najazdach obiektu WD-8.6

 

06.04.2022 Przejazd po nawierzchni betonowej wykonanej w 2022 r. w dniach 24-30.04 w lok. 0+005 - 1+139 JL

 

30.03.2022 Prace drogowe w obrębie obiektu WD-0.9 - teksturowanie nawierzchni betonowej na jezdni lewej i wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej na drodze gminnej

 

22.03.2022 Przygotowania do wykonywania nawierzchni betonowej na trasie głównej w lok. 0+000 - 0+400 JL

 

15.03.2022 Wprowadzanie COR na DW 615 od strony Ciechanowa

 

08.03.2022 Przejazd fragmentem TG w km 2+000 - 0+000 użytkowanej w ramach Czasowej Organizacji Robót

 

03.03.2022 Objazd w obrębie Węzła Mława-Północ

 

23.02.2022 Stan istniejący na MOP Pepłowo I

 

16.02.2022 Odnowa oznakowania poziomego na Trasie Głównej w lok. 10+700-13+968 JL w ramach utrzymania COR wprowadzonej w dniu 23.12.2022r

 

09.02.2022 Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu dla montażu opraw oświetleniowych w lok. ok. 4+200 JP

 

02.02.2022 Przejazd w obrębie Węzła Mława Północ strona prawa (zachodnia)

 

26.01.2022 Przejazd pomiędzy rondami Węzła Mława Wschód - widoczne prace montażowe balustrad zabezpieczających ruch pieszy na DW 544

 

18.01.2022 Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu dla uzupełnienia barier energochłonnych skrajnych zabezpieczających podstawę bramownicy w km 47+150 JP

 

12.01.2022 Część Czasowej Organizacji Ruchu wprowadzonej 23 grudnia 2021 r. w obrębie Węzła Mława Wschód

 

04.01.2022 Część Czasowej Organizacji Ruchu Trasy Głównej w obrębie Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ

 

28.12.2021 Fragment Tymczasowej Organizacji Ruchu Trasy Głównej w obrębie Węzła Mława Wschód pomiędzy Rondami

 

17.12.2021 Próbne obciążenie obiektu WS/PZDp-9.4

 

15.12.2021 Wykonywanie nawierzchni betonowej na przejeździe awaryjnym w km ok 10+800 JP

 

09.12.2021 Tymczasowa Organizacja Ruchu na Węźle Mława Wschód w celu włączenia dróg wojewódzkich w rondo wschodnie

 

02.12.2021 Wykonywanie nawierzchni betonowej na przejeździe awaryjnym w km 7+000, część prawa pasa rozdziału

 

24.11.2021 Widok z obiektu WD-13.3 Węzeł Mława Wschód

 

18.11.2021 Roboty bitumiczne na WS-9.4 i prace wykończeniowe wokół WD-8.6 (plantowanie, humusowanie)

 

09.11.2021 Roboty drogowe wykonywane na trasie Głównej w km 11+000-12+200 JP

 

03.11.2021 Roboty drogowe wykonywane na trasie Głównej w km 11+000-12+200 JP

 

28.10.2021 Prowadzone prace drogowe w obrębie obiektu WD-11.5

 

19.10.2021 Objazd i prace związane z wykonaniem najazdów i oddaniem do użytkowania obiektu WD-11.5

 

13.10.2021 Obiekt WD-13.3 - obszar Węzła Mława Wschód

 

03.10.2021 Pierwszy przejazd Nadzoru pod obiektem WD-11.5

 

28.09.2021 Obiekt WD-0.9 - widok z obiektu

 

22.09.2021 Węzeł Mława Wschód, strona wschodnia - stan istniejący.

 

14.09.2021 Przejazd częścią Tymczasowej Organizacji Ruchu po nawierzchni betonowej jezdnią prawą od początku Kontraktu do 2+000

 

08.09.2021 Widok na obiekt WD-3.7 - Mława Północ

 

01.09.2021 Badanie kontrolne właściwości przeciwpoślizgowych (hamowanie) nawierzchni betonowej na części odcinka przygotowywanego na przejęcie ruchu z równoległej DK7 0+000-2+000 JP

 

25.08.2021 r.  Profilowanie i humusowanie skarp w lok. 10+900 - 11+500

 

17.08.2021 r. Przejazd trasą główna, jezdnią prawą od początku odcinka do MOP I Pepłowo

 

11.08.2021 Obiekt WD-3.7 - widok na obszar węzła Mława Północ

 

04.08.2021 Węzeł Mława Północ JP przejazd z obiektu WD-3.7 drogą powiatową DP 2305 w km ok. 4+000 JP przygotowywaną do przełożenia ruchu z istniejącej DK7

 

28.07.2021 Roboty ziemne w km 11+500

 

21.07.2021 Przejazd wykonaną nawierzchnią betonową w km ok 4+500 - 8+500 JP

 

13.07.2021 Obiekt WD-13.3 - układanie papy pod kapy chodnikowe

 

06.07.2021 Wykonywanie podbudowy pomocniczej i nawierzchni betonowej w km 7+000-8+000

 

30.06.2021 Nawierzchnia betonowa w km 5+200

 

24.06.2021 Warstwa mrozoochronna JP i ulepszone podłoże JL w km 11+500 - 11+900

 

16.06.2021 Obiekt WS-9.6 - widok z obiektu

 

09.06.2021 Wykonywane nawierzchni z betonu cementowego i rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej DK7 w km 1+300

 

02.06.2021 Rozbiórka DK7 pod jezdnię lewą Trasy Głównej na odcinku od początku Kontraktu do ok 1+800L (lokalizacja nowo budowanej S-ki).

 

26.05.2021 Obiekt WD-13.3 - widok na węzeł Mława Wschód z obiektu

 

19.05.2021 Droga DA1 jako część przygotowywanej Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu rozpoczęcia robót na jezdni lewej dla TG (S7) w km 0+000-2+000

 

09.05.2021 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 7+900

 

05.05.2021 Odcinki próbne 1,2,3,4 z nawierzchni betonowej Trasa Główna w lok. 2+080 - 3+755 JL

 

28.04.2021 Początek układania nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 4 od szczeliny rozszerzania, sprawdzanie parametru rozstawu kotew

 

21.04.2021 Dogęszczanie podbudowy w miejscu planowanego odcinka próbnego nr 5 w km 3+755-4+125

 

12.04.2021 Układanie nawierzchni betonowej km 3+700

 

07.04.2021 Przejazd drogą DK7 - po prawej stronie jezdnia prawa TG w km 1+000 - 4+000

 

31.03.2021 Obiekt WD-8.6 - zagęszczanie zasypki za murem oporowym P-3

 

24.03.2021 Równanie kruszywa C90/3 pod podbudowę zasadniczą na Trasie Głównej. Widok z obiektu WD-0.9

 

15.03.2021 Obiekt WD-13.3 - betonowanie słupa P-1

 

11.03.2021 Obiekt WD-13.3 i jego tymczasowy objazd - Węzeł Mława Wschód

 

01.03.2021 Obiekt WS-9.6 - widok na teren przy obiekcie

 

03.02.2021 Przejazd objazdem najważniejszej Tymczasowej Organizacji Ruchu na Budowie

 

27.01.2021 Obiekt WD-11.5 - podpory P-1 - P-3

 

20.01.2021 Objazd TOR odcinka DW 544 w związku z budową obiektu WD-13.3

 

13.01.2021 Podpory obiektu WD-11.5

 

05.01.2021 Stan istniejący w km ok. 7+500 - 8+000 w okresie przerwy świątecznej

 

29.12.2020 Obiekt WD-0.9 - teren wokół obiektu - widok z ustroju niosącego

 

22.12.2020 Przejazd przygotowywanym Bajpasem na DW 544 w związku z budową obiektu WD-13.3

 

16.12.2020 Obiekt WS-9.6 - widok na zasypki przy obiekcie

 

08.12.2020 Węzeł Mława-Wschód; Łącznice zachodnie

 

02.12.2020 Obiekt WS/PZSp-13.8 - ściany i strop JP oraz deskowanie ścian JL

 

24.11.2020 Węzeł Mława Wschód łącznice wschodnie, widok na przyszły bajpas - objazd obecnej DW 544 w związku z jej rozbiórką i budową obiektu WD-13.3

 

18.11.2020 Obiekt PZD-7.5 betonowanie fundamentu podpory P-2

 

12.11.2020 Wymiana gruntu w km 8+900

 

04.11.2020 Prace ziemne pomiędzy WS/PZDp-9.4 a WS-9.6 w km 9+500

 

27.10.2020 Wykopy na TG w km 7+200 - 7+800, w tym wykop pod fundamenty przejścia dla zwierząt PZD-7.5

 

20.10.2020 Obiekt PP-3.2 - Wbudowywanie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej

 

14.10.2020 Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DK7 (po której śladzie ,,biegnie,,nowa S7) w związku z budową obiektu WD-3.7, w obrębie Węzła Mława Północ.

 

30.09.2020 r. Roboty związane z kanalizacją deszczową

 

24.09.2020 Obiekt WS/PZSp-13.8 - betonowanie fundamentu P-1 L

 

15.09.2020 Wykopy w km 7+300 - 7+700

 

09.09.2020 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przenoszenie belki prefabrykowanej

 

02.09.2020 Budowa nasypów łącznic wschodnich na Węźle Mława-Wschód

 

24.08.2020 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zagęszczanie zasypki fundamentu P-2

 

18.08.2020 Roboty ziemne w km 7+300-7+800

 

12.08.2020 Betonowanie skrzydełek wlotu JP

 

05.08.2020 Wykop w lok. ok. km 7+200 7+800

 

24.07.2020 Obiekt PP-4.5 betonowanie płyty dennej przejścia JL

22.07.2020 "Skarpowanie" wykopu w km TG 7+400

14.07.2020 Obiekt WS-9.6 Montaż prefabrykatów

07.07.2020 Wykopy w trasie głównej w lok. 7+200 - 7+400

30.06.2020 Obiekt PZMp-11.9 Beton wyrównawczy wlotu oraz zasypki prefabrykatów

24.06.2020 Węzeł Mława PN - zagęszczanie nasypu Łącznicy południowej i wykonywanie warstwy nasypu

15.06.2020 Wykopy na Trasie Głównej w km 5+500

09.06.2020 Budowa nasypu na trasie głównej w lok 9+600 9+800L NM

02.06.2020 Roboty ziemne usuwanie ziemi urodzajnej i wykopy oraz zagęszczanie podłoża w lok 10+300 

22.05.2020 Obiekt WS 9 6 Betonowanie ławy fundamentowej P2

 

15.05.2020 Roboty ziemne, wykop na Trasie Głównej w lok 5+800 6+100

 

11.05.2020 Wykonywanie wykopu na TG w km 5+900 - 6+100 i przygotowanie podłoża na DS 5 , przed obiektem WD-6.1

04.05.2020 Obiekt WD 6 1 Betonowanie słupów przyczółka P1

29.04.2020 odhumusowanie Trasy Głównej w km 8+300 8+500

21.04.2020 Obiekt WS PZDp 9 4 Wbijanie pali P2

31.03.2020 Odhumusowanie w obrębie obiektu WD 6 1 przygotowania do badania podłoża

 

Script logo