Loga UE

/ Postęp robót

06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.

01.03.2020r.-31.03.2020r.  

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie TG 20 000m3.
 • Odhumusowanie DS1 300m3.
 • Odhumusowanie DP2305W 13 000m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - wykop pod przepusty skrzynkowe.
 • Obiekt PZM-1.1a - wykop pod przepusty skrzynkowe.
 • Obiekt PZMp-2.6 - dostarczenie na budowę prefabrykaty przepustów.
 • Obiekt PZMp-2.9 - dostarczenie na budowę prefabrykaty przepustów.

01.04.2020r.-30.04.2020r.  

Kanalizacja sanitarna:

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-8 na odcinku S1/8-S6/8, S3/8-S4/8, S8/8-S47/8 i S11/8-S15/8.

Energetyka:

 • Przebudowa kolizji niskiego i średniego napięcia 5NN i 7NN; 
 • Przebudowa kolizji średniego napięcia 4SN, 5SN i 7NN.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Przebudowa zbiorników retencyjnych - wykop - zbiornik ZR-17;
 • Karczowanie pni ściętych drzew ( zakończone);
 • Odhumusowanie trasy głównej, drogi powiatowej DP2305W i dróg serwisowych DS1 i DS7 a także zbiorników retencyjnych ZR17 i ZR20
 • Wykopy na TG w km 5+900-6+100, 7+800-8+200, 10+300-10+350, 12+300-12+700;
 • Nasypy na TG w km 11+900-12+300, DP2305W, DG230905W i DS7.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zbrojenie wlotów/wylotów; betonowanie wlotów/wylotów. 
 • Obiekt PZM-1.1a - beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zbrojenie wlotów/wylotów. 
 • Obiekt PZM-1.1 - wykop pod przepust; beton podkładowy; płyta fundamentowa.
 • Obiekt PZMp-2.6 - wykop pod przepust; beton podkładowy.
 • Obiekt PZMp-2.9 - wykop pod przepust; beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-6.1 - wykop pod fundament P1, P3; beton podkładowy fundamentów P1, P3; zbrojenie fundamentów P1, P3; zbrojenie podpór P1, P3; beton fundamentów P1, P3; beton podpór P2, P3; izolacja powłokowa fundamentów P1, P3.
 • Obiekt PZMp-6.5 - wykop pod przepust; beton podkładowy; zbrojenie płyty fundamentowej. 
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - wykop pod fundamenty P1 i P2; platforma pod palownicę P1 i P2; roboty palowe P1 i P2; próbne obciążenie dynamiczne pali P1 i P2
 • Obiekt WS-9.6 - wykop pod fundamenty P1 i P2; wzmocnienie podłoża pod fundament P1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - wykop pod fundamenty P1 i P2; platforma pod palownicę P1 i P2.
 • Obiekt PZMp-11.9 - wykop pod przepust.

czw, 09/04/20

Archiwum z Postępu Robót

Script logo