Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej "Serwis dla podwykonawców". Serwis znajduje się pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Podwykonawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

 

1

 

 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Usługodawca 

 

 

 Prace projektowe (PB i PW) wraz
z uzyskanie Decyzji ZRID

 

2

 

 

TECH-BUD Olsztyn
ul. Warmińska 4/4, 10-545 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Roboty budowlane polegające na dostosowywaniu pomieszczeń laboratorium; Aneks, kompleksowe wykonanie fundamentu pod żuraw w pomieszczeniu laboratorium 

 

3

 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o. 
AL. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie map do celów projektowych

 

4

 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami i operatem wodno-prawnym w branży melioracyjnej

 

5

 

 

Sławomir Borkowski - Współwłaściciel
Ewa Borkowska - Współwłaściciel

zamieszkali w Kuklin 46,
06-514 Wieczfnia Kościelna
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Dzierżawa działki nr 6 miejscowość Kuklin

 

6

 

 

ANSEE CONSULTING Michał Jaśkiewicz 
ul. Św. Antoniego 2/4 Brama D p. IV,
50-073 Wrocław
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

 

7

 

 

TELWAY Sp. z o.o.
ul. Kryspinów 357, 32-060 Liszki
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie Projektu Koncepcyjnego Systemu Zarządzania Ruchem

 

8

 

 

GEOTEST Andrzej Swat
ul. Nowakowskiego 6E,
87-800 Włocławek
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie dokumentacji geotechnicznej
i geologiczno inżynierskiej 

 

9

 

 

VIAPLAN Michał Bryszewski
ul. Cisowa 6, Granica,
05-806 Komorów
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie Raportu z prognozy ruchu

 

10

 

 

MIPROMET Sp. z o.o.
ul. Długa 63, 32-091 Masłomiąca
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

11

 

 

TOROPOL Sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Dostawca 

 

 

 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

12

 

 

IMPEL PROVIDER SECURITY
PARTNER 
Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Usługodawca 

 

 

 Ochrona zaplecza Kuklin

 

13

 

 

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Usługodawca 

 

 

 Ochrona zaplecza sprzętowego
w miejscowości Pawliki w formie posterunku mobilnego

 

14

 

 

VIATECO Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice
Dostawca 

 

 

 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

15

 

 

ARDUKT Inżynieria Transportowa
Artur Ryś
ul. Obrońców Wybrzeża 23/166,
80-398 Gdańsk
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie oceny prognozowanych warunków ruchu na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo turbinowe
z użyciem narzędzi mikrosymulacyjnych

 

16

 

 

PPU Omega Sp. z o.o.
ul. Piastowska 63a, 80-363 Gdańsk
Dostawca

 

 

 Dostarczenie sprzętu laboratoryjnego

 

17

 

 

ELEKTROINSTALATORSTWO Marek Wyrwas
Czarnożyły 85, 98-310 Czarnożyły
Usługodawca 

 

 

Dokumentacja fotograficzna pasa drogowego S7

 

18

 

 

SOPHUS Sp. z o.o.
ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa
Usługodawca 

Umowa zakończona

 

 

 Monitoring wizyjny systemu SOPHUS dla placu składowego; monitoring wizyjny systemu na działce nr 52 obręb Uniszki - Cegielnia; monitoring wizyjny zaplecza budowy w Kuklinie

 

19

 

 

STONE Sp. z o.o. Sp.k
ul. Gen. Józefa Dwernickiego 12,
87-100 Toruń
Dostawca

 

 

 Dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu Ga85 (0/31,5mm); dostawa kruszywa 0-16mm, 0-8mm, 0-31,5mm pospółka; dostawa kruszywa na warstwę mrozoochronną

 

20

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk
Usługodawca 

 

 

 Przyłączenie do sieci instalacji przyłączeniowej Plac Budowy Pepłowo dz.6 gm. Wieczfnia Kościelna wiejska; usługa dystrybucji energii elektrycznej dla zaplecza Budowy Kuklin

 

21

 

 

HANTOL SERWIS Robert Babicz
Dręglin 40, 06-450 Glinojeck
Usługodawca 

 

 

 Usługa transportowa z zestawem niskopodwoziowym oraz transport materiałów

 

22

 

 

TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz
ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko
Dostawca 

 

 

 Dostawa piasku 0-4; dostawa materiału na zasypki; dostawa materiału na zasypki

 

23

 

 

Paweł Baran, Jolanta Baran 
reprezentowani przez Jana Kitowicz
Trans-Żwir
ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko
Usługodawca 

 

 

 Najem części działki nr 52 obręb Uniszki-Cegielnia

 

24

 

 

PHU Nejman Jerzy
ul. 3-go Maja 24a, 14-100 Ostróda
Usługodawca 

 

 

 Wykonanie przyłącza energetycznego zaplecza Kuklin z materiału powierzonego 

 

25

 

 

CHRYSO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40b, 02-520 Warszawa
Dostawca

 

 

 Sprzedaż i dostawa włókien polimerowych; dostawa domieszek do betonu do miejscowości Raciąż i Kuczbork; dostawa chemii do betonu

 

 

26

 

 

FHU Grzegorz Kopka
ul. Żwirowa 2c, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe; świadczenie usług koparką gąsienicową oraz ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą;

 

 

27

 

 

FHU Grzegorz Kopka
ul. Żwirowa 2c, 13-100 Nidzica
Dostawca 

 

 

 Dostarczenie gruzu betonowego

 

 

28

 

 

M.M TRANSPORT-HANDEL 
Marcin Menderski
ul. 11 Listopada 1a, 13-200 Działdowo
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

29

 

 

INWAG SYSTEMS Renata Włodarczyk
ul. Legionów Polskich 43,
99-220 Wartkowice
Usługodawca 

 

 

 Usługi naprawy i przeniesienie wagi samochodowej

 

30

 

 

NOVAGO MSp. z o.o.
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Usługodawca 

 

 

 Wywóz odpadów komunalnych

 

31

 

 

Gmina Wieczfnia Kościelna
Usługodawca 

 

 

 Umowa na umieszczenie linii energetycznej na działce gminy

 

32

 

 

Wojciech Koronowski 
ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń
Dostawca 

 

 

 Dostawy materiału na górną warstwę nasypu pochodzący ze złoża Pawliki; dostawa kruszyw o ciągłym uziarnieniu 0-31,5; 0-4mm

 

 

33

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DIKAR 
Dariusz Kruszyński 
ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko
Usługodawca 

 

 

 Rozpoznanie saperskie

 

34

 

 

AGROSTART-TRANS Krzysztof Lewandowski 
ul. Mławska 50, 09-140 Raciąż
Usługodawca 

 

 

 Usługa transportowa - wanna 1 szt.

 

35

 

 

M.SPEED Poland Marcin Stępniewski 
ul. Przy Agorze 10/53,
01-960 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Usługi inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków

 

36

 

 

V2B POLAND Maciej Krajewski
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21,
40-106 Katowice
Usługodawca 

 

 

 Usługi inwentaryzacji fotograficznej dróg

 

37

 

 

IRTRANS Ireneusz Michalski 
ul. Marchlewskiego 1a, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

38

 

 

Maciej Marek Czajkowski
ul. Kręcickiego 3, 10-699 Olsztyn
Usługodawca 

 

 

 Wyznaczenie pasa drogowego na terenach Lasów Państwowych, tj. oznakowanie drzew do wycinki i drzew poza rejonem wycinki
w obrębie przebiegu linii brzegowej pasa drogowego; obsługa geodezyjna; usługi fotogrametryczne

 

 

39

 

 

IMPEL MONITORING Sp. z o.o. 
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Usługodawca 

 

 

 Ochrona biura budowy

 

39

 

 

Firma Handlowo-Usługowa ELZAP
Elżbieta Pyrek
ul. Kozienicka 109a, 03-289 Warszawa
Dostawca 

 

 

 Dostawa szafy metalowej aktowej

 

40

 

 

Konsorcjum firm:

 

LASTRADE Sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 15, 82-300 Elbląg;

 

oraz

 

SCAN-ROAD
ul. Książęca 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 Usługodawca 

 

 

 Usunięcie drzew i krzewów

 

41

 

 

Brentzel Otto Inh. Heinz Brentzel, Stahlbe
und verarbeitung Fischbach
Haupstraße 61, 67693 Fischbach
Dostawca

 

 

 Dostawa dybli i kotew

 

42

 

 

Usługi Inkas Tomasz Woźniak
Osiedle Książąt Mazowieckich 27/50,
06-500 Mława
Usługodawca 

 

 

 Montaż lamp oświetleniowych

 

43

 

 

TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20/13,
00-656 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Doradztwo techniczne oraz specjalistyczne w zakresie spraw związanych z analizą funkcjonalności węzła Mława Wschód

 

44

 

 

PKP CARGO S.A.
Usługodawca 

 

 

 Usługi przewozu towarów koleją

 

45

 

 

Mebway Kamil Gałdzicki
ul. Fabryczna 2 lok 3.5, 20-301 Lublin
Zleceniobiorca

 

 

 Dostarczenie mebli dla zaplecza kontenerowego budowy 

 

46

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie
Centrum Kształcenia w Ciechanowie
ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
Usługodawca 

 

 

 Przeprowadzenie szkolenia ADR dla pracowników

 

47

 

 

Zenon Łączyński, Alina Łączyńska
Pepłowo 56, 06-513 Wieczfnia Kościelna
Usługodawca 

 

 

 Udostępnienie części działki nr 13-372/2
do wykonania prac związanych
z konserwacją rowu melioracyjnego 

 

48

 

 

PPHU DREW-TRANS Zbigniew Kujawa
Michalinowo 1a,
06-513 Wieczfnia Kościelna
Dostawca 

 

 

 Sprzedaż palików zaostrzonych

 

49

 

 

ELEKTRIX S.A.
ul. Bukietowa 5 lok U1, 02-650 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Sprzedaż energii elektrycznej

 

50

 

 

TM VIA Sp. z o.o.
ul. Balicka 100, 30-950 Kraków
Usługodawca 

 

 

 Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego Trasy Głównej z Węzłów

 

 

51

 

 

Handel Usługi Wójcik Marek
Szydłówek 39, 06-516 Szydłowo
Usługodawca 

 

 

 Zlecenie otwarte dostaw posiłków

 

52

 

 

PolserviceGeo Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Dostawa, montaż inklinometrów, opracowanie dokumentacji pomiarowej

 

53

 

 

STALEX Jacek Chmielewski
Nowa Wieś - Dmochy 19a, 
13-111 Janowiec Kościelny
Dostawca

 

 

 Usługi sprzedaży reperów talerzowych

 

54

 

 

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków
Usługodawca 

 

 

 Wykonanie Projektu konstrukcji drogi zbiorczej, obsługa laboratoryjna

 

55

 

 

Eco Traffic Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 lok. 223,
04-041 Warszawa
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Wykonanie Projektów organizacji ruchu

 

56

 

 

TELBUD Stanisław Jan Jasiulewicz
AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 72d,
10-450 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Przebudowa kolizji teletechnicznych
i budowa kanału technologicznego w km 0+000 TG + 0+338 TG

 

57

 

 

BHP MASTER 
ul. Brzoza 10, 98-350 Biała
Dostawca

 

 

 Sprzedaż materiałów BHP

 

58

 

 

ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zaściankowa 1a, 05-240 Tłuszcz
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Prace rozbiórkowe

 

59

 

 

Cementowania Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17 Trębaczew,
98-355 Działoszyn
Dostawca

 

 

 Dostawa cementu portlandzki autostradowy niskokaloryczny, wieloskładnikowy

 

60

 

 

KO-ECO Andrzej Kozaczyk
Aleja Lipowa 36, 64-920 Piła
Usługodawca 

 

 

Montaż i utrzymanie elementów pasywnej ochrony przyrodniczej

 

61

 

 

BWB Technology 
ul. Piłsudskiego 130, 26-200 Końskie
Dostawca

 

 

 Dostawa sznura piankowego PE 15mm

 

62

 

 

TG Alarm System Sp. z o.o.
ul. Głogowska 260, 60-104 Poznań
Usługodawca 

 

 

 Ochrona zaplecza sprzętowego budowy; ochrona fizyczna obiektów i mienia

 

63

 

 

GRAFFITI Henryk Kuczyński
ul. 3-go Maja 35, 16-300 Augustów
Dostawca

 

 

 Dostawa i montaż tablic i banerów

 

64

 

 

SOUTH STREAM S.A.
ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz, 
05-555 Tarczyn
Usługodawca 

 

 

Montaż ogrodzenia dróg i zbiorników retencyjnych

 

65

 

 

NejmanGroup
Mateusz Nejman
ul. 3-go Maja 24a, 14-100 Ostróda
Usługodawca 

 

 

 Kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych zapleczy budowy obiektów mostowych

 

66

 

 

CONTINENTAL ROAD Sp.j.
ul. Zagórze 2/29, 61-112 Poznań,
Dostawca

 

 

 Dostawa spoiwa

 

67

 

 

BUDER Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-620 Warszawa
Dostawca 

 

 

 Dostawa spoiwa do osuszenia - ARA

 

68

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRALBET Sp. z o.o.
Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo
Dostawca 

 

 

 Dostawa belek typu T

 

69

 

 

REGNARS Sp. z o.o. 
ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra
Dostawca 

 

 

 Dostawa kruszywa

 

70

 

 

ZBROSTAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Weteranów 114, 05-250 Radzymin
Dostawca 

 

 

 Dostawa stali zbrojeniowej prostej oraz stali zbrojeniowej prefabrykowanej

 

71

 

 

Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
Dostawca

 

 

 Dostawa paliw

 

72

 

 

SINTAC-POLSKA JOINT VENTURE
ul. Armii Krajowej 86,
05-075 Warszawa-Wesoła
Dostawca 

 

 

 Sorbent/worek 20 kg

 

73

 

 

Usługi Hydrauliczne EFEKT Andrzej Środa
ul. Łąkowa 24/2, 09-407 Płock
Usługodawca 

 

 

 Wykonanie przyłącza wodociągowego dla zaplecza budowy

 

74

 

 

KĘP-BUD Paweł Kępski
Waszulki 13, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

75

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane
MAX-BUD 
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Umowa najmu; usługi transportowe betonowozem 

 

76

 

 

STAWBUD Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szwedzka 3, 09-140 Raciąż
Dostawca 

 

 

 Dostawa betonu; dostawa mieszanek betonowych

 

77

 

 

AL. SYBET Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 13, 13-305 Kurzętnik 
Dostawca

 

 

 Dostawa studni betonowych Dn2500
i wylotów betonowych

 

78

 

 

Spółdzielnia Inwestycji Budownictwa
w Łowiczu

ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz
Dostawca 

 

 

 Dostawa korytek do umacniania dna rowu 74x59x44,5

 

79

 

 

Live BHP Justyna Augustyniak
ul. Kopernika 7/44, 07-410 Ostrołęka
Usługodawca 

 

 

 Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

80

 

 

MIK Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 25, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

81

 

 

PHU AGROLA Robert Rogala
Florianów 17, 26-720 Policzna
Dostawca

 

 

 Dostawa materiału AdBlue NOXy

 

82

 

 

BMI ICOPAL Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola
Dostawca 

 

 

 Dostawa materiałów do wykonania izolacji cienkiej betonowych elementów zasypowych; dostawa materiałów do wykonania warstwy gruntującej i izolacji cienkiej

 

 

83

 

 

MINERAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór
Dostawca

 

 

Dostawa grysu granitowego; dostawa kruszywa łamanego z kopalni Siedlimowice 

 

84

 

 

Usługi Drogowo-Rolne 
Andrzej Karwiński
ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława
Dostawca 

 

 

 Dostawa przekruszu betonowo-ceglanego

 

85

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk/ Oddział w Płocku
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nr R/18/010546
z dnia 23.04.2018 (kolizja 1WN) linia 110 kV; przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nr R/18/010674
z dnia 23.04.2018 (kolizja 5WN) linia 110 kV

 

 

86

 

 

Beton System Sp. z o.o.
Porażyn 54ab, 64-330 Opalenica
Usługodawca 

 

 

 Usługa mieszania kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/1, C3/4, C5/6, C8/10

 

87

 

 

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.
ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno
Dostawca

 

 

Dostawa elementów prefabrykowanych - przepustów skrzynkowych i żelbetowych

 

88

 

 

POMPBET Dariusz Strębski
Moszna-Wieś 17a, 05-840 Brwinów
Usługodawca

 

 

Kompleksowe pompowanie mieszanki betonowej pompami samochodowymi 

 

89

 

 

DOM-BUD Rafał Plak
ul. Trakt Lubelski 153, 04-766 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej WD-6.1, PZD-7.5, WS/PZDp-9.4, WS-9.6, WS/PZS-10.9,
WD-11.5, WS/PZp-13.0, WD-13.3,
WS/PZSp-13.8 

 

 

90

 

 

ARMA-TECH Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Akacjowa 23b,
80-180 Borkowo-Łostowickie
Dostawca

 

 

Dostawa rur gazociągowych wraz z armaturą

 

91

 

 

SEMICO Sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 17/25 lok. 314,
91-433 Łódź
Dostawca

 

 

Dostawa rur betonowych i płyt betonowych

 

92

 

 

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 62, 05-860 Płochocin
Usługodawca

 

 

Dzierżawa elementów deskowania

 

93

 

 

KOMPANIA GÓRNICZA Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce
Dostawca

 

 

Dostawa kruszyw do mas betonowych 

 

94

 

 

NOVUM Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bolesława Chrobrego 1,12-200 Szczytno
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie placów zabaw wraz z miejscami piknikowymi

 

95

 

 

Zakład Budowy Sieci i Instalacji Gazowych Krzysztof Prokop
ul. Żurawia 39, 11-041 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji gazowych średniego ciśnienia

 

96

 

 

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Gutkowo 54e, 11-041 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Frezowanie nawierzchni; frezowanie podłoża oraz warstw nasypu metodą in situ dedykowanym zestawem sprzętowym; frezowanie podłoża oraz warstw nasypu metodą in situ

 

97

 

 

Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa Sp. z o.o.
ul. 1905 Roku 47 lok.4, 26-600 Radom
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie warstw konstrukcji drogowych; wykonanie podbudów dróg bocznych

 

98

 

 

AST Sp. z o.o.
Nowy Kawęczyn 32,
96-115 Nowy Kawęczyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż przepustów prefabrykowanych

 

99

 

 

AARSLEFF Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 6, 02-684 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie posadowienia pośredniego obiektów mostowych WD-3.7 i WD-8.6 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali oraz wykonanie projektów robót palowych i próbnych obciążeń pali; zwiększenie zakresu o Roboty Budowlane i usługi na wykonanie posadowienia pośredniego obiektów WS/PZDp-9.4, WS/PZS-10.9, WS/PZSp-13.8 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali

 

 

100

 

 

ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
Dostawca

 

 

 Dostawa rur stalowych przepustowych

 

101

 

 

Zakład Usług Budownictwa Wodnego 
Zbigniew Nazar
Żabiny 3, 13-220 Rybno
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa sieci melioracyjnej; wykonanie montażu wylotów KPED wraz ze ściekiem skarpowym i umocnieniem dna rowu; montaż KPED 01.20 wraz ze ściekiem eliptycznym z bruku i umocnieniem wylotu i rowu, wykonanie przepustów pod zjazdami; wykonanie nawierzchni z płyt YOMB; 

 

 

102

 

 

BAU-KERRY Sp. z o.o.
ul. Miodowa 10/13, 00-246 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych
 

 

 

 Budowa przyłącza gazowego MOP wraz
z montażem zbiorników

 

103

 

 

INVESTGAS Sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Przebudowa kolizji gazowych wysokiego ciśnienia

 

104

 

 

BAUME Sp. z o.o. 
ul. Jodłowa 13a, 21-500 Biała Podlaska
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty ziemne

 

105

 

 

TRANS-AM Sp.j.
Maciej Antkowiak, Małgorzata Antkowiak 
ul. Gnieźnieńska 26-28,
62-006 Kobylnica
Usługodawca 

 

 

 Usługa mieszania betonu klasa C35/45
z materiału powierzonego przez Usługobiorcę; wytworzenie mieszanek betonowych klasy C35/45 na odcinki próbne na Trasę Główną

 

106

 

 

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Dostawca 

 

 

 Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej ciętą giętą; dostawa stali do fundamentów pod bariery obiektów PP-3.2 i PP-4.5

 

107

 

 

Konsorcjum firm:

 

ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
06-500 Mława

 

oraz

 

ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner),

 

ViaCon Sp. z o.o.,

 

Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Wykonanie obiektów WD-0.9, WD-3.7, WD-6.1, PZD-7.5, WD-8.7, WS-9.6,
WD-11.5 i WD-13.3 wraz z murami oporowymi

 

108

 

 

WB INSTAL Sp. z o.o.
Gumowo 37, 06-452 Gumowo
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty ziemne: wykopy, stabilizacja podłoża cementem

 

109

 

 

Robert Kubaczyk,
Agnieszka Danuta Kubaczyk
ul. Antoniego Torfa Załęskiego 20,
06-500 Mława
Usługodawca

 

 

 Usługa najmu nieruchomości

 

110

 

 

NEPTUN Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 1c, 20-234 Lublin
Dostawca

 

 

 Dostawa rur PEHD, PVC, GRP żelbetowych, kształtek, armatury

 

111

 

 

Bruk-Bet Sp z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Dostawca

 

 

 Dostawa studni betonowych

 

112

 

 

Kaczmarek Malewo Sp.j.
Malewo 1, 63-800 Gostyń 
Dostawca 

 

 

 Dostawa rur PP SN8, SN10, SN16,
Dn150-Dn1000; dostawa materiału na drenaż; dostawa rur trzonowych i uszczelek; dostawa rur kanalizacyjnych i uszczelek

 

113

 

 

Firma Reszka 
Szymon Agnieszka i Wojciech Reszka S.C.
ul. Rokicińska 28, 97-225 Ujazd 
Dostawca 

 

 

 Dostawa ściek skarpowy trapezowy oraz materiału na drenaż

 

114

 

 

POLGRECO Antoni Chrostowski
ul. Józefa Hallera 11, 10-693 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Roboty ziemne, ciesielskie i zbrojarskie
WD-0.9, PP-3.2, WD-3.7, PP-4.5

 

115

 

 

BRIDGER Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 3, 83-050 Lubewo Gdańskie
Dostawca

 

 

 Dostawa desek gzymsowych o krawędziach standardowych

 

116

 

 

RMP CONSTRUKTION Sp. z o.o.
Dębianki 48, 87-875 Topólka
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty ogólnobudowlane WD-6.1, WD-8.6, WS/PZDp-9.4, WS/PZS-10.9, WD-11.5, WS/PZp-13.0, WD-13.3, WS/PZSp-13.8

 

117

 

 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 
Czesław Sienkiewicz 
ul. Piaskowa 2, 13-100 Nidzica
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Przebudowa urządzeń energetycznych
NN i SN; kompleksowe wykonanie oświetlenia i zasilania MOP I i MOP II

 

118

 

 

Zakład Budownictwa Ogólnego INSTAL S.C. 
M.Garbacz, M.Garbacz-Milewska
ul. Księżodworska 6, 13-200 Działdowo
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
Rozszerzenie przedmiotu umowy o wykonanie korpusu wpustu zrzutu ścieków na MOP I i MOP II

 

119

 

 

DOM Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Żeromskiego 12, 13-100 Nidzica
Dostawca

 

 

 Dostawa produktów będących w ofercie: elektronarzędzia, tarcze do betonu, tarcze Bosch, narzędzia ręczne, materiały spawalnicze, śrubki, kołki, wkręty, łopaty, szpadle, grabie, cement, środki BHP

 

 

120

 

 

GEOINDEX Sp. z o.o Sp.k. 
ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra
Dostawca 

 

 

 Dostawa geomembrany

 

121

 

 

Soleco Pro Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków
Dostawca

 

 

 Dostawa przepustów GRP

 

122

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD 
Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica
Dostawca 

 

 

 Dostawa podsypki cementowo-piaskowej
1-4

 

123

 

 

OL-TRANS S.C. 
Krzysztof Reliszka, Mirosław Reliszka 
Gutów Duży 11, 97-306 Grabica
Dalszy Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

124

 

 

Usługi Transportowe Piotr Mikulski 
Żmijewo-Gaje 16, 06-560 Konopki
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

125

 

 

F.H.U. MS-TRANS Cezary Maciejewski 
ul. Hłaski 5, 06-400 Ciechanów
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

126

 

 

TECHNOCAR Robert Grzybowski 
ul. Ogrodowa 52/54, 00-876 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

127

 

 

PPHU SYL-POL Sławomir Ratyński 
Kłopoczyn 37, 96-208 Lubania
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

128

 

 

Usługi Transportowe 
Marek Sławomir Łukaszczuk 
ul. Prądzyńskiego 19, 05-820 Piastów
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

129

 

 

Usługi Sprzętem Budowlanym
 
Kamil Chrzanowski 
ul. Łączna 4, 05-191 Nasielsk
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

130

 

 

GRUPA 7 DYSTRYBUCJA
Cezary Wójcik i Wspólnicy Sp. z o.o. 
Stróżewko 2/1, 09-410 Płock
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

131

 

 

Usługi Budowlane Stanisław Włodarczyk
Grabówiec 87b, 06-100 Pułtusk
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

132

 

 

TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk 
Piątki 73, 13-100 Nidzica
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

133

 

 

Usługi Handel Produkcja 
Marek Wasiłowski
Kanigowo 12a, 13-100 Nidzica
Dostawca 

 

 

 Dostawa gruzu betonowego

 

134

 

 

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. 
ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk garnkowych i elastomerowych

 

135

 

 

SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
Dostawca 

 

 

 Dostawa papy termozgrzewalnej i gruntu

 

136

 

 

Usługi Transportowe Waldemar Tośka 
ul. Kościuszki 130, 06-100 Pułtusk
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

137

 

 

BITUNOVA Sp. z o.o. 
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Skropienie międzywarstwowe; zabezpieczenia krawędzi asfaltem na gorąco

 

138

 

 

Begran Sp. z o.o. 
ul. Sandomierska 26a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Dostawca 

 

 

 Dostawa galanterii kamiennej

 

139

 

 

P.U.H. K i P Trans Krzysztof Pietrzyk
ul. Grabora 5, 26-300 Opoczno
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

140

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe i Usługi Transportowe - Handel Wiesław Mroczkowski
Lubanie 145a, 87-732 Lubanie
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

141

 

 

Konsorcjum firm:


TOTALBUD
 Sp. z o.o. (Lider)
ul. Kozia Górka 4, 04-317 Warszawa

 

oraz


Podlaska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o.
(Partner Konsorcjum)
ul. Bobrowa 3, 16-300 Augustów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wbudowanie zbiorników retencyjnych

 

142

 

 

FHU ARKO-ROL S.C.
Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski
ul. Ernesta Wiecherta 9/3, 10-691 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i MOP Pepłowo II

 

143

 

 

MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Zapłocie 40a/1, 02-970 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wykonanie zieleni drogowej

 

144

 

 

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech
Krużlowa Niżna 117, 33-330 Grybów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Roboty ogólno-budowlane na obiektach: WS-13.0, WD-13.3, WS-13.8

 

145

 

 

F.H.U. Warmia-Invest Joanna Chojecka
ul. Kopernika 14, 14-400 Pasłęk
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

146

 

 

POLBRUK S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
Dostawca

 

 

 Wyprodukowanie i dostawa prefabrykatów betonowych

 

147

 

 

Żeliwo Karczewska Głuszek Sp.j.
ul. Warszawska 214/11, 255-551 Kielce
Dostawca 

 

 

 Wyprodukowanie i dostawa włazów
i wpustów żeliwnych

 

148

 

 

Usługi Transportowe, Kupno-Sprzedaż
KM-TRANS 
Kamil Możdżonek
ul. Warszawska 36,
08-420 Miastków Kościelny
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

149

 

 

BBR Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Wykonanie sprężenia na obiektach: WD-3.7, WD-6.1, WD-8.6, WD-11.5, WD-13.3

 

150

 

 

PATOL Rafał Sobkiewicz 
ul. Dzięcioła 8f, 04-988 Warszawa
Usługodawca 

 

 

 Usługi załadunku kruszyw naturalnych; usługi transportowe; 

 

151

 

 

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa K&J Józef Jażdżyk
ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty ogólnobudowlane na obiektach: PZD-7.5, WS-9.6; zwiększenie zakresu
o Roboty Budowlane i usługi podwykonawcze - wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki

 

 

152

 

 

P.P.H. ALBET S.C.
Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski
ul. Mazowiecka 8b, 09-100 Płońsk
Dostawca 

 

 

 Dostawa galanterii betonowej; dostawa dodatkowej ilości materiału: płyta chodnikowa z wypustkami

 

153

 

 

TRANS-BETON PIETRZAK Sp.j. 
ul. Płocka 77, 06-500 Mława
Dostawca/Usługodawca 

 

 

 Usługa mieszania betonu konstrukcyjnego recepturowego oraz usługi transportowe; dostawa mieszanek betonowych

 

154

 

 

KAMKO Krzysztof Osiński 
Beleń 14b, 98-161 Zapolice
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty ogólnobudowlane na obiekcie
WS-9.6

 

155

 

 

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
Dostawca 

 

 

 Dostawa materiałów kamiennych z kopalni Rasząg

 

156

 

 

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne Bazalt S.A. 
Wilków, 59-500 Złotoryja
Dostawca 

 

 

 Dostawa rur żelbetowych do wykonania przepustów wraz z uszczelkami

 

157

 

 

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.
ul. Generała Skalskiego 1/U16,
03-982 Warszawa
Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa do osuszania - TEFRA 15

 

158

 

 

ECLIPSE TEAM Sp. z o.o.
ul. Kurta Adlera 44, 41-500 Chorzów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty brukarskie

 

159

 

 

Konsorcjum firm:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane NOWUM (Lider) Michał Komsta
ul. Mariana Smoluchowskiego 5,
20-474 Lublin

 

oraz 

 

MTM NOWUM Sp. z o.o. (Partner)
ul. Krężnicka 135b, 20-518 Lublin
Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie usług montażowych na gazociągach wysokiego ciśnienia, wykonanie spoin, układanie i montaż wykonanych gazociągów; wybudowanie placów zabaw wraz z miejscami piknikowymi

 

160

 

 

PATOL Rafał Sobkiewicz 
ul. Dzięcioła 8f, 04-988 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Wykonanie wykopu wraz z profilowaniem zgrubnym i transportem urobku w nasyp oraz odhumusowanie zbiorników

 

161

 

 

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka
Piaski Zamiejskie 255, 08-110 Siedlce
Dostawca

 

 

 Dostawa koszy zbrojeniowych do ekranów

 

162

 

 

KONVERS Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 nr 7, 02-495 Warszawa
Dostawca 

 

 

 Dostawa geosyntetyków GEONIA DM-15

 

163

 

 

Invest Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 2, 10-450 Olsztyn
Dostawca 

 

 

 Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30

 

164

 

 

Elikopol BK Sp. z o.o.
al. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała
Dostawca 

 

 

 Dostawa geokompozytu; dostawa półek do przepustów skrzynkowych

 

165

 

 

PKB Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i MOP Pepłowo II

 

166

 

 

DWD SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a,
60-539 Poznań
Dostawca 

 

 

 Dostawa wpustów i sączków mostowych, dostawa i montaż odwodnienia (kolektor) - odwodnienie obiektów mostowych 

 

167

 

 

IMPACT Sp. z o.o.
ul. Chirona 22b lok. 3, 80-299 Gdańsk
Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Dostawa i montaż kotew wklejanych kap chodnikowych

 

168

 

 

MIRELLA Elżbieta Podlaska,
Mirosława Radzanowska
ul. Warszawska 52, 06-500 Mława
Usługodawca 

 

 

 Dostawa posiłków regeneracyjnych

 

169

 

 

AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski
ul. Działdowska 14a, 13-100 Nidzica
Dostawca 

 

 

 Dostawa paliwa

 

170

 

 

PWB GEO Bartłomiej Fijak
ul. Owsiana 16, 56-400 Oleśnica
Usługodawca 

 

 

 Usługi geotechniczne

 

171

 

 

HTI BP Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Ciślewskich 44, 03-017 Warszawa
Dostawca

 

 

 Dostawa zasuw, zastawek i deflektorów

 

172

 

 

Usługi Transportowe Henryk Tabaka
ul. Władysława Sikorskiego 4 lok.11,
06-400 Ciechanów
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

173

 

 

Tree Capital Sp. z o.o.
Łubna 50c, 05-532 Baniocha
Usługodawca

 

 

Usługi przesiewania materiału, załadunku, środki transportowe

 

174

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
GRANIT  
Sp. z o.o.
Osiedle Zielone Wzgórze 6, 83-300 Kartuzy
Podwykonawca

 

 

Wykonanie ustroju nośnego WD-3.7, dzierżawa deskowania i rusztowania systemowego PERI

 

175

 

 

EUROKOP Wojciech Grzybowski
ul. Ogrodowa 52/54 lok. 53,
00-876 Warszawa
Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

176

 

 

WALMEKS Waldemar Roman
ul. Żwirki i Wigury 82, 06-300 Przasnysz
Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

177

 

 

TRANSMAL Jacek Kępka
Ruda Talubska
ul. Bajkowa 6, 08-400 Garwolin
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

178

 

 

ARTUR-TRANS Artur Pawlaczyk
ul. Środkowa 66, 05-083 Zambrów
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

179

 

 

Duors Sp. z o.o.
ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Kompleksowe wykonanie systemu preselekcji oraz kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV
na MOP

 

 

180

 

 

TRAX Elektronik A. Moryc, M. Tomecki,
L. Turczyński Sp.j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Opracowanie dokumentacji wykonawczej
i kompleksowe wykonanie drogowej stacji meterologicznej

 

181

 

 

Gravity AD Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Dostawca 
Umowa zakończona

 

 

 Dostawa paneli aluminiowych do ekranów akustycznych

 

182

 

 

JOR-KOP S.C.
Bogdan Jankowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka
Rudno Jeziorowe 7,
06-316 Krzynowłoga Mała
Dostawca 

 

 

 Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3; dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-4 mm

 

183

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TEGES
Zenon Karczmarczyk
ul. P.O.W. 69, 05-250 Radzymin
Usługodawca 

 

 

 Usługa mieszania mieszanek związanych
i niezwiązanych

 

184

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska Ekobau - Polska Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Humusowanie skarp, rowów oraz obsiew

 

185

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maszyny Budowlane S.C.
Dariusz Jasiński i Ireneusz Jasiński
Garwarz 2a, 06-450 Glinojeck
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

186

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOSELA Piotr Kosela
Nowe Olszyny 19, 09-142 Załuski
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

187

 

 

BART TRANS Piotr Chojnacki
ul. Jana Pawła II 38/9, 09-200 Sierpc
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

188

 

 

PAWLAK Ewa Pawlak
Raków 49, 09-541 Pacyna
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

189

 

 

Usługi Transportowe Marian Bigos
ul. Plantowa 15 m. 10, 05-804 Pruszków
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

190

 

 

Gazobudowa Zabrze Sp. z o.o.
ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze
Dalszy Podwykonawca 

 

 

 Kompleksowa realizacja prób ciśnieniowych na gazociągach wysokiego ciśnienia

 

191

 

 

Gravity Ad s.r.o.
ul. Havlickowa 190/12, 717 01 Ceskey Tesin
Dostawca 

 

 

 Dostawa paneli aluminiowych do ekranów akustycznych

 

192

 

 

PPHU Paweł Tymiński
ul. Tadeusza Kościuszki 25 lok. 13,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Dostawca

 

 

 Dostawa płyt żelbetowych typu JOMB

 

193

 

 

IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o., Sp.k.
Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz
Dostawca

 

 

 Dostawa krawężników kamiennych

 

194

 

 

ANTICOR Sp. z.o.o.
ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka
Dalszy Podwykonawca

 

 

 Prace izolacyjne na gazociągach wysokiego ciśnienia

 

195

 

 

NAVOTECH Sp. z o.o.
ul. Alojzego Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze
Podwykonawca Robót Budowlanych/Dostawca

 

 

 Wyprodukowanie i dostarczenie separatorów, osadników, przepompowni, zbiornika ppoż, oczyszczalni oraz montaż
i rozruch elementów kanalizacji sanitarnej 

 

 

196

 

 

Usługi i Handel AUTO-MAN 
Krzysztof Manowiec
Białka 49, 21-300 Radzyń Podlaski
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

197

 

 

NAVOTECH Sp. z o.o.
ul. Alojzego Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Montaż i rozruch elementów kanalizacji sanitarnej

 

198

 

 

EUROBET Sp. z o.o. 
ul. Władysława Jagiełły 32,
11-015 Olsztynek 
Dalszy Podwykonawca/ Dostawca

 

 

 Usługi sprzętowe dla dostawcy w zakresie pozyskania kruszywa naturalnego ze złoża Pawliki; dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu

 

199

 

 

Konsorcjum firm:

 

SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o. (Lider)
ul. Wacława Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk

 

oraz

 

STALPRODUKT S.A. (Partner)
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier ochronnych oraz osłon energochłonnych  

 

200

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROWERK Sp. z o.o. 
Osiedle Piastów 61, 31-625 Kraków  
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon przeciwolśnieniowych; dostawa i montaż barier mostowych w pasie rozdziału; dostawa i montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

 

201

 

 

SGR PRO Sp. z o.o. 
Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Montaż ekranów akustycznych

 

202

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "HALS" Halina Korzyńska 
Kolonia Koplany 35,
16-061 Juhanowiec Kościelny 
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Budowa kanału technologicznego; wykonanie linii światłowodów do systemu preselekcji i stacji meteo

 

203

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "REALUZ" Renata Andrysiewicz 
ul. Łyżwiarska 72/2, 94-124 Łódź 
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Roboty brukarskie; prace dodatkowe brukarskie

 

204

 

 

Firma Transportowa Adam Stańczak 
Ćwiklinek 9, 09-100 Płońsk
Usługodawca 

 

 

 Usługi transportowe

 

205

 

 

Mech-Bud S.A. Pachcin
ul. Przemysłowa 15, 06-400 Ciechanów 
Dostawca 

 

 

 Dostawa mieszanek betonowych

 

206

 

 

SAT Sp. z o.o. 
ul. Opolska 9, 55-200 Oława 
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz
z fugowaniem na trasie głównej

 

207

 

 

Firma Borzyński Zygmunt Borzyński 
ul. Składowa 1a, 56-100 Wołów 
Dostawca 

 

 

 Dostawa szpilek i drenek niwelacyjnych do betonu

 

208

 

 

Trzuskawica S.A.
Sitkówka 24, 26-052 Nowiny 
Dostawca

 

 

 Dostawa wapna palonego mielonego
CL 900Q; dostawa wapna do osuszenia

 

209

 

 

INFRAPAVE Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wykonanie ścieków monolotycznych

 

210

 

 

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
ul. Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Dostawca

 

 

 Dostawa pisaku płukanego 0/2

 

211

 

 

Cement Polska Sp. z o.o. Walter Schmidt
ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław
Dostawca

 

 

 Dostawa popiołu lotniczego

 

212

 

 

TARCOPOL Sp. z o.o.
ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice 
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego

 

213

 

 

Usługi Transportowe Beata Kobyłecka
Ciemniewo 79, 06-430 Sońsk 
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

214

 

 

METRO Rafał Metera
Niecieplin 2a, 08-400 Garwolin 
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

215

 

 

BARTKOP Bartłomiej Szałkowski
ul. Bema 31a, 05-420 Józefów 
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

216

 

 

Mobilne Usługi Wulkanizacyjne Kamil Pokojski
Turowo 3/3, 13-124 Kozłowo
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

217

 

 

KAMKO Krzysztof Osiński
Beleń 14b, 98-161 Zapolice
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Dostawa i wykonanie izolacji bitumicznej termozgrzewalnej

 

218

 

 

Firma Handlowo-Usługowa RC-TRANS 
Cezary Rydzewski
ul. Kłosowa 92, 10-818 Olsztyn 
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

219

 

 

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Hanna Jarczewska
ul. Przemysłowa 15, 06-400 Pęchcin 
Dostawca

 

 

 Dostawa kruszywa łamanego naturalnego drobnego 0/2 mm

 

220

 

 

SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek 
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Wykonanie oznakowania poziomego; oznakowanie tymczasowe

 

221

 

 

AWBUD Andrzej Sadecki
Mała Wieś 22, 09-140 Raciąż
Usługodawca

 

 

 Zmiana stawek transportowych

 

222

 

 

STAL-BUD Sp. z o.o.
ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczków
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Prefabrykacja, dostawa i montaż balustrad mostowych

 

223

 

 

HYDROTECC-ANG Sp. z o.o.
ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu oraz wykonanie nawierzchni z żywic

 

224

 

 

Konsorcjum firm:

 

NOWUM Michał Komsta
ul. M. Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin

 

oraz

 

MTM NOWUM Sp. z o.o.
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Kompleksowe dokończenie robót związanych z usunięciem kolizji gazowych wysokiego ciśnienia

 

225

 

 

DAVITRANS Dawid Szymański
Kryska 1a, 09-152 Naruszewo
Dalszy Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

226

 

 

Ireneusz Nowicki, Milena Nowicka
Kuklin 67, 06-513 Kuklin
Usługodawca

 

 

 Wynajem lokalu

 

227

 

 

Chem-Gaz Sp. z o.o.
ul. Pokorna 2, 00-199 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Budowa przyłącza gazowego MOP wraz
z montażem zbiorników

 

228

 

 

Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof Czubak
Nowe Grudze 13, 99-420 Łyszkowice
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

229

 

 

OLTRA Piotr Olszewski, Lipinki
ul. Piaskowa 9b, 05-200 Wołomin
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

230

 

 

HTI BP Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań
Dostawa

 

 

Dostawa pierścieni wyrównawczych wpustów kanalizacji deszczowej

 

231

 

 

Budosprzęt Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 105c, 41-902 Bytom
Dostawca

 

 

 Dostawa sklejki szalunkowej

 

232

 

 

ADMAR Adam Adamowicz, Miętne
ul. Garwolińska 64, 08-400 Garwolin
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

233

 

 

Usługi Transportowe i Handel 
Zdzisław Dąbrowski
ul. Zaściankowa 1a, 05-240 Tłuszcz
Usługodawca

 

 

 Usługa transportowa

 

234

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe Export-Import Tomasz Prokopiuk
Ustrzesz 13, 21-300 Radzyń
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

235

 

 

DELMAR TRANS Marcin Delinga
Kolonia Szczercowska 2a, 97-420 Szczerców
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

236

 

 

Usługi Transportowe Beata Cegiełka
ul. Karłowicza 6/16, 13-200 Działdowo
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

237

 

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Usługi Budowlane - Brukarskie
Wynajem lokali Tomasz Góralczyk
Centrum Rolno-Ogrodnicze FARMER
Sinogóra 45, 09-303 Syberia
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

238

 

 

Usługi Transportowe Sp. z o.o., Sp.k.
Gabriel Ciepliński
ul. Wiejska 18 lok. 7a, 00-490 Warszawa
Usługodawca

 

 

 Usługi transportowe

 

239

 

 

PEBIT Piotr Wotzka
Kamienna 86, 47-320 Gogolin
Dostawca

 

 

 Dostawa taśmy dylatacyjnej

 

240

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPEC-BET Małgorzata Paszkowska
ul. Radomska 13, Makowiec
26-640 Skaryszew
Dostawca

 

 

 Dostawa stopni skarpowych i ścieków prefabrykowanych

 

241

 

 

SIATMAR Marek Jankiewicz
Astrów 10, 40-045 Katowice
Dostawca

 

 

 Dostawa kompletnego systemu ogrodzeń

 

242

 

 

Giera Znaki Drogowe Sp.j. 
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

 Wykonanie oznakowania pionowego, słupków prowadzących i krawędziowych, znaków kilometrowych i hektometrowych, urządzeń zabezpieczających ruch pieszych; dostawa i montaż tablic informacyjnych budowy i dostawa znaków do TOR; dostawa i montaż dodatkowego ogrodzenia U11A, dostawa i montaż dodatkowych osłon U15b, zmiana treści tablic nr 64, 65, 75, 77, 78, 80, 81, 82, zmiana konstrukcji wsporczej tablicy w km 2+237 JL oraz 7+045 JL 

 

243

 

 

C.R.B. Krzysztof Stroiński
Aleja Władysława Stanisława Reymonta 23 lok. 246, 01-840 Warszawa
Usługodawca

 

 

 Wykonanie tymczasowego odwodnienia liniowego - brewki o wysokości 7 cm

 

244

 

 

MURBET Marcin Ciesielski 
ul. Derdowskiego 4, 78-400 Szczecinek
Dalszy Podwykonawca  

 

 

 Wykonanie murów oporowych - roboty ziemne, ciesielskie i zbrojarskie

 

245

 

 

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
Dostawca  

 

 

 Dostawa kruszyw

 

246

 

 

BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. 
ul. Papiernicza 5, 92-312 Łódź
Dostawca  

 

 

 Dostawa materiałów sanitarnych dla firmy ARKO-ROL

 

247

 

 

Flora Bis Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice
Dostawca 

 

 

 Dostawa słupów do ekranów akustycznych; rozszerzenie zakresu umowy o dostawę konstrukcji umożliwiającej montaż drzwi ewakuacyjnych w wypełnieniach typu zielona ściana 5 szt. Konstrukcji do drzwi ewakuacyjnych szer. 140 cm w ekranach przeciwhałasowych (zielona ściana)Rozszerzenie zakresu umowy o dostawę konstrukcji umożliwiającej montaż drzwi ewakuacyjnych w wypełnieniach typu zielona ściana 5 szt. Konstrukcji do drzwi ewakuacyjnych szer. 140 cm w ekranach przeciwhałasowych (zielona ściana)

 

248

 

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Presto Bis Maciej Kulikowski 
ul. Ukośna 4, 16-010 Wasilków
Dostawca 

 

 

 Dostawa kotew

 

249

 

 

Konsorcjum firm:

 

Wero Construction Sp. z o.o. (Lider)
ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice

 

oraz

 

KLM Nieruchomości Sp. z o.o. (Partner)
ul. Traktorzystów 21, 40-465 Świętoszowice
Dostawca 

 

 

 Dostawa podwalin ekranów

 

250

 

 

P.H.U. KYUBI Paweł Kubiak
Gorczyn 77, 98-100 Łaski
Dostawca 

 

 

 Dostawa betonowych wylotów
KPED 01.20 Dn200

 

251

 

 

Trend Hause Katarzyna Misiurek
ul. Spokojna 3, 10-654 Olsztyn
Dostawca 

 

 

 Dostawa posiłków regeneracyjnych

 

252

 

 

Adpol Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń
Dostawca 

 

 

 dostawa paneli drewnianych do ekranów i drzwi technicznych

 

253

 

 

Firma Budowlano-Handlowa-Usługowa K&J  Józef Jaźdżyk 
ul.Konwaliowa 15, 19-100 Skierniewice
Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie robót budowlanych na obiektach PZD-7.5 oraz WS-9.6; wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego wraz z wykonaniem zasypki za murami zagęszczeniem na obiekcie WD-11.5

 

254

 

 

Dabcon Grzegorz Dąbrowski 
ul. Polna 11/1, 11-100 Lidzbark Warmiński
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie robót brukarskich

 

255

 

 

Gabi Małgorzata Jezierska 
ul. Szosa Ciechanowska 25,
06-300 Przasnysz 

Usługodawca 

 

 

Usługi transportowe

 

256

 

 

Kopalnia Prywatna Żwiru Edward Rydzewski
Cedry 37, 18-520 Stawiski

Dostawca

 

 

Dostawa piasku płukanego 0/2

 

257

 

 

TREBOR BRUK GRANIT
Robert Suchalewski,
Stare Rybitwy 15 lok.3,
87-617 Bobrowniki

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót brukarskich

 

258

 

 

PROFBRUK s.c.
Łukasz Lasek, Tomasz Mikołajewski,
ul. Pawia 24, 13-100 Nidzica

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót brukarskich

 

259

 

 

FHU EKO-BUD Grzegorz Hołda,
Jastrzębia 140,
33-191 Jastrzębia

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie pali i głowic ekranów akustycznych

 

260

 

 

Barbara Werle
Osiedle Zwycięstwa 25/37,
61-001 Poznań

Usługodawca

 

 

Wykonanie usługi koszenia trawy w okresie gwarancji jakości Kontraktu

 

261

 

 

MAXBETON S.C.
ul. Armii Krajowej 59, 09-100 Płońsk
Dostawca

 

 

Dostawa dodatkowej ilości materiału

Script logo