/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0049/18-00

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk odc. Napierki – Mława

Opis kontraktu

Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 224+762 istniejącej DK7. Koniec odcinka jest prowadzony w nowym przebiegu i nie pokrywa się z istniejącym przebiegiem DK7. Powyższy odcinek stanowi fragment zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Rabka – granica państwa, w skład którego wchodzą również:

  • Droga ekspresowa S7 na odcinku Mława – Strzegowo km około 13+976,76 – km około 35+470,85
  • Droga ekspresowa S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki km około 35+470,85 – km około 57+461,63
  • Droga ekspresowa S7 na odcinku Pieńki – Płońsk km około 57+461,63 – km około 71+213,82

Przedmiotowy odcinek Napierki – Mława zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim na terenach gmin: Wieczfnia Kościelna, miasto Mława, Szydłowo, Wiśniewo.

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi

Wizualizacja: